Komunikačný mix na Internete

09.07.2006, 17:40, Jana Gombošová

Komunikácia na Internete nie sú len grafické reklamné bannery. Na Internete
je možné sledovať televíziu, počúvať rádio i čítať noviny, realizovať priame marketingové programy, PR (public relations) a využívať nástroje podpory predaja. Prierezovo v sebe internet zahŕňa všetky druhy médií a nástrojov marketingovej komunikácie.

Základné nástroje marketingovej komunikácie sú reklama, osobný predaj, public relations a podpora predaja. Na Internete možno veľmi dobre realizovať všetky prvky komunikačného mixu, s výnimkou osobného predaja, kedy nemožno nadviazať so zákazníkom cez Internet osobný kontakt. Výber prvkov komunikačného mixu závisí od cieľov firmy na Internete (viď časť Ciele marketingovej komunikácie na Internete). V nasledujúcej schéme je porovnanie jednotlivých prvkov komunikačného mixu na Internete.

Prvok Charakter nákladov Výhody Nevýhody
Reklama
napr. reklama vo vyhľadávačoch, v diskusných fórach, e-mail marketing, grafická reklama ...
Výroba reklamného posolstva, poplatky za reklamný priestor a za služby agentúry. Efektívny spôsob, ako zasiahnuť veľa ľudí, resp. konkrétnu cieľovú skupinu. Relatívne nízke náklady na jednotku. Meranie účinnosti. Vyššie celkové náklady. Odolnosť používateľov Internetu voči niektorým formám reklamy, tzv. bannerová slepota.
Podpora predaja, množstevné zľavy, kupóny, zaslanie vzoriek, vyskúšanie produktu a služby online napr. v demo verzii, výrobky zdarma, darčeky, členské programy Rôzne podľa zvoleného prostriedku. Efektívny spôsob zmeny správania a preferencií zákazníka v krátkom období. Môže ľahko skopírovať konkurencia, čo vyvolá zaplavenie potencionálneho zákazníka propagačnými materiálmi (promotion wars).
Public relations (PR) tlačové správy, firemná web stránka, elektronické časopisy, virtuálne tlačové konferencie a videokonferencie, sponzoring, diskusie na Internete Žiadne priame poplatky, často existujú nepriame náklady na udržovanie dobrých vzťahov. Najdôveryhodnejší zdroj informácií. Možnosť obojstrannej komunikácie, zacielenie, podpora pre tradičné metódy PR. Problémy pri presadení komunikačného posolstva do média. Firma nemá kontrolu nad výslednou podobou.

Spracované podľa:
STUCHLÍK, P. – DVOŘÁČEK, M.: Marketing na Internetu. Praha : Grada, 2000.
 
« Späť


Diskusia: "Komunikačný mix na Internete"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

tvorba web stránok www.biznisweb.sk

 

Jednoduché vytvorenie web stránky:

 

Vytvoriť web stránku pre firmu. 

Vytvoriť Internetový obchod. 


BiznisWeb.sk
je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

MojeObchody.sk

:: Porovnávač produktov

 

Tvorba-eshopu.sk

:: Aký systém na tvorbu eshopu?