Komunikačné kanály

09.07.2006, 18:12, Jana Gombošová

Jednou zo základných výhod Internetu je, že poskytuje používateľom vysokú mieru nezávislosti. Na Internete môže byť propagácia účinnejšia a môže nadväzovať interaktívny dialóg so spotrebiteľom. Firma môže zacieliť reklamné posolstvo na kontext obsahu daného internetového portálu, vytvoriť reklamu, ktorá je v istom okamihu pre spotrebiteľa užitočná a významná.
Na začiatku každej reklamnej kampane by si mala firma určiť, akým spôsobom bude svoje produkty a služby propagovať. Väčšinou využije služby odborníka, niekedy zrealizuje túto ťažkú úlohu sama, to záleží najmä od rozpočtu na kampaň, ktorým firma disponuje a od druhu médií, ktorými chce firma osloviť zákazníka.

Pri tvorbe dobrého mediálneho plánu by sa malo prihliadať na charakter produktu a jeho postavenie na trhu. Dôležité je taktiež dobre poznať cieľového zákazníka, jeho charakteristiky a nákupné zvyklosti, ako aj to, ako často a kedy možno cieľového zákazníka zasiahnuť a ovplyvniť jeho nákupné správanie. Pri tvorbe mediaplánu sa prihliada aj na faktor konkurencie, frekvencie a intenzity komunikačných aktivít konkurencie.

Fakt, že spotrebitelia trávia na Internete čoraz viac času práve na úkor iných médií a sú nimi horšie zasiahnuteľní, má vplyv aj na reorganizáciu marketingu. Dôvera v online reklamu sa zvyšuje, na Internet je pripojených stále viacej Európanov.

Každý typ média má svoje silné stránky, výhody a nevýhody. Avšak najmä pre malé a stredné podniky je využitie niektorých médií vo svojom mediamixe nemysliteľné, napr. kvôli vysokej cene za výrobu reklamy a cene za oslovenie 1% cieľovej skupiny daným médiom (CPP). Týka sa to najmä televízie a tlače.

 Ak má byť kampaň úspešná, odporúča sa firme nakúpiť určitý objem reklamného priestoru, vysielať reklamný spot v televízii len zopár krát by bolo neefektívne a zbytočne by sa plytvalo zdrojmi.

Najdrahšia je výroba reklamného spotu pre televíziu, ako aj reklamný priestor v televízii. Lacnejšia je inzercia v tlači, rozhlase, či outdoor reklama. Reklama na Internete je lacná, najdrahšie formáty internetovej reklamy sú z hľadiska CPP cenovo porovnateľné s najlacnejším variantom reklamy v tlači a rádiu.

V praxi sa často využíva kombinácia komunikačných kanálov v závislosti od charakteru produktu a cieľovej skupiny, výsledkom je synergický efekt internetovej reklamy a nárast napr. povedomia o značke o 5%.

Práve budovanie značiek (vrátane sponzoringu) by malo podľa Európskej asociácie pre interaktívnu reklamu (EIAA) v roku 2006 vygenerovať 45 % príjmov z online reklamy.

Pri značkách rýchloobrátkového tovaru zvyšujú online kampane povedomie o značke o 5,9 %, internetová reklama na automobily o 5,7 %, na elektroniku o 3,4 %. Zlepšuje sa taktiež percento zapamätania si reklamného posolstva. Z prieskumov EIAA taktiež vyplýva, že internetová reklama ovplyvňuje v priemere o 5% záujem o kúpu tovaru.

 
« Späť


Diskusia: "Komunikačné kanály"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

tvorba web stránok www.biznisweb.sk

 

Jednoduché vytvorenie web stránky:

 

Vytvoriť web stránku pre firmu. 

Vytvoriť Internetový obchod. 


BiznisWeb.sk
je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

MojeObchody.sk

:: Porovnávač produktov

 

Tvorba-eshopu.sk

:: Aký systém na tvorbu eshopu?